Trilogie o pánvi

Je až neuvěřitelné, jak je oblast pánve spojena s číslem 3. Samotná pánev je složená ze 3 kostí – z kosti křížové a ze dvou kostí pánevních – pravé a levé. Tato jedna kost pánevní vznikla srůstem dalších 3 kostí, a to kosti stydké, kosti sedací a kosti kyčelní. Kost křížová připomíná svým tvarem trojúhelník. Kost křížová a kosti pánevní jsou mezi sebou spojeny 3 kloubními spojeními – sponou stydkou a dvěma SI skloubeními (sacro-iliakální), tzv. „esíčka“.  A dalšími 3 skloubeními je pánev propojená se samotným okolím – tedy přes 2 klouby kyčelní se stehenními kostmi, a s posledním bederním obratlem tvoří kost křížová tzv. L-S přechod.

Co se svalů týče, jsou v pánevním dnu na sobě rozloženy ve 3 směrech 3 vrstvy svalů. Pánev je centrem našeho pohybu, a proto se také můžeme pohybovat ve 3D prostoru. Naše pánev umí 3 základní pohyby ve 3 rovinách – ante-/retroverzi, twist a naklopení.

Pokud v pánvi dojde ke spojení dvou (muž a žena, vajíčko a spermie), vznikne 3. bytost – život, embryo. To si zde 3 trimestry (3x3měsíce) hoví, až do svého narození.

3 je symbolem stability, 3 body stačí k opoře, 3 body vymezují rovinu. Rovnováhu v těle řídí vestibulární systém, který je uložen v uchu a skládá se opět ze 3 částí: kladívko, kovadlinka a třmínek.

Číslo 3 zastupuje ve vlastnostech lidí rychlý úsudek. A takovou potřebujeme mít i naši pánev – rychlou a pružnou, pokud má být správně fungující hybnou součástí našeho těla. A jak je na tom, co se pružnosti týče, naše pánev, tak je na tom celé naše tělo…

A proto mějme na paměti jednoduchou větu složenou ze 3 slov: „Pánev je základ!“