Co je to Imprint? – část 2.

V první části jsme si řekli o Imprintu, že to je jemný polibek, otisk beder do podložky a že zastává princip otce – mobility – pohyblivosti. A zůstala nedořešena otázka špatného použití Imprintu a jeho dopadu na tělo.

Abychom to dobře pochopili, začněme neutrálem pánve. V tomto postavení jsou v harmonické souhře všechny svaly CORE (HSS) – bránice, Transversus Abdominie, svaly pánevního dna a Multifidy – svaly podél páteře. Páteř je v přirozeném zakřivení, což je optimální nastavení především pro správné fungování Multifid. Při nádechu bránice klesá a spolu s aktivním Transversem abd. a pánevním dnem vytváří nitrobřišní tlak, který zaktivuje i Multifidy. Takto tedy vypadá spolupráce svalů CORE, která je základem, oporou, pevným bodem pro další svaly zapojené do hry, tedy do konkrétního cviku.

Při Imprintu, a nutno dodat, že se při něm často přitahuje spona stydká k pupíku a klienti provádí podsazení pánve, se aktivuje Rectus Abd., bederní obratle nejsou v lordotickém zakřivení, tudíž Multifidy nemohou pracovat tak, jak by měly, a celý systém ztrácí svou sílu. Abychom v takovém nastavení cvik vůbec provedli, dojde k přetížení okolních svalů, bolí nás kyčle, třísla, chytají nás křeče do hamstringů, beder atd.

A protože v leže na zádech cvičíme proto, že je to nejefektivnější pozice, jak naučit naše svaly fungovat i ve stoji, učíme se pro náš stoj mít pánev neustále v Imprintu. Což vede k narovnávání bederní páteře, ničíme si její přirozené lordotické zakřivení, tím pak trpí tzv. Th-L přechod mezi bederními a hrudními obratli. A aby to hrudní páteř nějak vykompenzovala, taktéž se narovnává, tedy oplošťuje. Což není v pořádku.

Naše páteř přichází o svou základní funkci, kterou má, a tou je díky jejímu zakřivení PRUŽNOST. Když ztrácí pružnost naše páteř, přichází o pružnost celé naše tělo, náš postoj, naše mysl…

Proto, pracujme s Imprintem – otcem, uváženě. Jen tam, kde má smysl. Nepřehánějme to a posilujme v sobě a na svém těle princip stability – matky.

Jelikož harmonická spolupráce „matky s otcem“ zbaví naše tělo bolestí, posílí ho, zajistí pružnost páteře a my se budeme cítit skvěle!